🧑‍🏫 Edukacyjne korzyści gamingu


Czy gry wideo mogą mieć pozytywny wpływ na proces edukacji?

Wstęp

Technologia odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu - korzystamy z niej w pracy, w domu, a także w edukacji. Jedną z aktywności, które zyskały na popularności w ostatnich latach w obszarze edukacji są gry wideo. Łączą w sobie elementy zabawy i nauki, co czyni je atrakcyjnymi głównie dla dzieci i młodzieży. Gry edukacyjne nie są jednak nowym wynalazkiem, gdyż już od lat osiemdziesiątych powstawały gry komputerowe, które miały na celu nie tylko dostarczenie rozrywki, ale także edukację. Jednak, dzięki postępowi technologicznemu i zwiększeniu dostępności do komputerów i urządzeń mobilnych, gry edukacyjne stały się bardziej rozbudowane i interaktywne.

Gry w sposób interaktywny i przyjazny dla użytkownika pozwalają rozwijać różne dziedziny, takich jak matematyka, nauki przyrodnicze czy języki obce. Mogą także rozwijać umiejętności społeczne, takie jak praca w zespole czy podejmowanie decyzji. Mogą być wykorzystywane zarówno w domu, jak i w szkole. Warto zauważyć, że gry edukacyjne mają również swoje ograniczenia. Należy pamiętać, że nie zastąpią one tradycyjnych metod nauczania, takich jak książki czy lekcje prowadzone przez nauczycieli. Jednak, gdy wykorzystywane są w sposób odpowiedni, gry edukacyjne mogą stanowić cenne narzędzie w procesie edukacyjnym.


Korzyści poznawcze 

Gry wideo, mimo że często kojarzone są z rozrywką, mogą mieć wiele pozytywnych skutków dla naszego umysłu. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazują, że gry wideo mogą mieć wpływ na nasze zdolności poznawcze, w tym zwiększyć zdolności kognitywne, poprawić pamięć i koncentrację oraz rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów.

Jedną z najważniejszych korzyści związanych z grami wideo jest poprawa zdolności, jak myślenie logiczne, przestrzenne i werbalne. Gry wideo wymagają od graczy szybkiego myślenia i podejmowania decyzji w krótkim czasie, co wpływa na poprawę koordynacji ruchowej. Ponadto, niektóre gry wideo wymagają od graczy nauki nowych umiejętności, jak np. rozwiązywania zagadek, co pozwala na rozwój zdolności poznawczych. Gry wideo mogą również pomóc w poprawie pamięci. Gry często wymagają od graczy zapamiętywania różnych elementów, takich jak położenie przedmiotów na planszy, kolejność wykonywanych działań lub przepisywania kodów. Poprzez trening pamięci, gry wideo mogą pomóc w poprawie jej wydajności.

Gry wideo wymagają skupienia uwagi i wykluczenia czynników zewnętrznych, co pozwala na rozwijanie zdolności koncentracji i skutecznej pracy w sytuacjach wymagających dużej uwagi, a nawet napięcia. Gry wideo, zwłaszcza te strategiczne i logiczne, mogą również pomóc w rozwoju umiejętności rozwiązywania problemów. Gracze często muszą znaleźć różne sposoby na pokonanie przeciwnika lub rozwiązanie zagadki, co pozwala na rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i znajdowania efektywnych rozwiązań.

Przykłady konkretnych gier wideo

Przykłady gier na smartfona

Praktycznie na każde urządzenie dostępne są również odpowiedniki gier planszowych, jak np. szachy, czy symulacje turniejów telewizyjnych w które można grać w czasie szkolnej przerwy.

Korzyści społeczne

Gry wideo nie tylko wpływają pozytywnie na zdolności poznawcze, ale również mogą przynieść korzyści społeczne. Wiele gier wideo skupia się na interakcji między graczami i wymaga współpracy zespołowej, co może pomóc w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i społecznych.

Badania naukowe

Przeprowadzono już wiele badań naukowych, które potwierdzają korzyści związane z grami edukacyjnymi. Oto kilka przykładów:

Zagrożenia

Wszystko w nadmiarze szkodzi, więc, mimo że istnieje wiele korzyści związanych z grami wideo, to nadmierne granie może prowadzić do niekorzystnych skutków:

Podsumowanie

Gry edukacyjne mają wiele korzyści związanych z rozwijaniem zdolności poznawczych, społecznych i emocjonalnych u uczniów. Korzyści to przede wszystkim zwiększenie zdolności kognitywnych, trening pamięci i koncentracji, rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, poprawa zdolności językowych i matematycznych, a także rozwijanie umiejętności współpracy zespołowej i komunikacyjnych.

Uczniowie chętnie grają w gry, gdyż są dla nich formą rozrywki i odpoczynku od bieżących problemów. Dostępność technologii sprawia, że grać można na przerwie międzylekcyjnej i w czasie wycieczki szkolnej.

 Sponsor Generalny PKO Bank Polski